Szpital USK WAM w Łodzi

Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć

Opis realizacji

Dla SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  zrealizowaliśmy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadanie obejmujące „Przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć wraz z przebudową podjazdu dla karetek”.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor SPZOZ USK WAM w Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 07.2014-11.2015