Aktualności

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

1. Przebudowa istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 3,5,7 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Przebudowa budynków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. 31, Wschodniej 45 i Kilińskiego 36, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

3. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 22 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

4. „EC1 ŁÓDŹ – Miasto Kultury w Łodzi”- Wykonanie ekspozycji oraz dostawa wyposażenia strefy dla dzieci wraz z niezbędnymi usługami projektowymi i robotami budowlanymi w strefie dla dzieci i w warsztacie technicznym.

5. „EC1 ŁÓDŹ – Miasto Kultury w Łodzi”- Przebudowa budynków EC1 wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

6. Przebudowa pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.