Aktualności

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi

1. Przebudowa istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 3,5,7 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

2. Przebudowa istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Rewolucji 31 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Narutowicza 12 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Wschodniej 42 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Piotrkowskiej 142 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

6. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania , remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości przy ul. Gdańskiej 8