Co robimy?

Zapoznaj się z trwającymi realizacjami

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYMI AKTUALNYMI REALIZACJAMI

1. Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

2. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – Przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Wschodniej 45 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną w systemie “zaprojektuj i wybuduj”.

3. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 –Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

4. Przebudowa istniejącej zabudowy w Łodzi przy ul. Włókienniczej 3,5,7 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

5. Przebudowa budynków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenów nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r. 31, Wschodniej 45 i Kilińskiego 36, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

6. Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 22 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

7. „EC1 ŁÓDŹ – Miasto Kultury w Łodzi”- Wykonanie ekspozycji oraz dostawa wyposażenia strefy dla dzieci wraz z niezbędnymi usługami projektowymi i robotami budowlanymi w strefie dla dzieci i w warsztacie technicznym.

8. „EC1 ŁÓDŹ – Miasto Kultury w Łodzi”- Przebudowa budynków EC1 wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.

9. Przebudowa pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.