Oferta

Kompleksowe usługi budowlane i remontowe

Jako Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD oferujemy kompleksową realizację obiektów budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa. Zajmujemy się wszelkimi pracami budowlano – remontowymi zleconymi przez inwestorów z całej Polski. Realizujemy inwestycje w sektorze publicznym, działając na zasadach prawa zamówień publicznych. Ponadto świadczymy usługi związane ze wznoszeniem zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych (np. budynki użyteczności publicznej, budynki usługowe, hale i magazyny).

Zlecenie prac budowlanych firmie PAGMA-BUD to gwarancja pełnej współpracy z inwestorem opartej na dokładnym poznaniu jego potrzeb i oczekiwań oraz otwartym dialogu, prowadzonym na każdym etapie realizacji inwestycji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz współpracy z szerokim gronem projektantów i firm z branży instalacyjnych, zapewniamy rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam prac.