Instytut „CZMP” w Łodzi

Opis realizacji

Dla Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi zrealizowaliśmy, w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadanie obejmujące „Prace remontowe mające na celu utworzenie Kliniki Interny w budynku „A” na poziomie 5 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i dostosowanie Kliniki do wymagań Ekspertyzy Przeciwpożarowej”.

 

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Instytut "ICZMP" w Łodzi
  • Zakres prac Projekt, wykończenie
  • Termin realizacji 06.2016-09.2016