Rewitalizacja – Wschodnia 42, Łódź

REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM ŁODZI - PROJEKT 4 - PRZEBUDOWA BUDYNKÓW PRZY UL. WSCHODNIEJ 42 W ŁODZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W „SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Opis realizacji

Zakres prac obejmował wykonanie projektu, a na jego podstawie przebudowy, rozbudowy oraz częściowej rozbiórki budynków. W ramach projektu utworzono lokale usługowo – handlowe, mieszkania chronione oraz nową filię Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Budynek frontowy podlegał przebudowie oraz remontowi elewacji frontowej wg. wytycznych WUOZ. Kondygnacje od 1 do 4 pełnią funkcje mieszkalne wielorodzinne, zaprojektowane jest na nich 10 niezależnych mieszkań. Budynek parterowy, po całkowitej rozbiórce został odbudowany i  pełni obecnie funkcję biblioteki i połączony został z biblioteką w budynku frontowym.
 

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Urząd Miasta Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 2019-2021