Rewitalizacja – Łódź, ul. Gdańska 8

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 8. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8”

Opis realizacji

Inwestycja polegała na kompleksowej rewitalizacji budynków położonych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8.
Prace realizowane były na podstawie projektu wykonanego przez Urząd Miasta Łodzi.
W ramach projektu, w budynku utworzono: bibliotekę miejską, mieszkanie chronione oraz mieszkania komunalne.
Budynek znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Urząd Miasta Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 09.2018 - 01.2020