Rewitalizacja – Łódź, Narutowicza 12

„Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2” WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis realizacji

Inwestycja polegała na kompleksowej rewitalizacji budynków położonych w Łodzi przy ul. Narutowicza 12.
Zakres prac obejmował wykonanie projektu, a na jego podstawie przebudowy, rozbudowy oraz częściowej rozbiórki budynków.
W ramach projektu utworzono lokale usługowo – handlowe, mieszkania chronione oraz mieszkania komunalne.
Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Urząd Miasta Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji lata 2018-2020