Prokuratura Okręgowa w Łęczycy

Opis realizacji

Przedmiotem umowy była przebudowa budynku administracyjno-biurowego znajdującego się
w kompleksie zabudowań pozakładowych w Łęczycy i zaadaptowanie go na potrzeby prokuratury
rejonowej w Łęczycy. Przebudowano wnętrza budynku, wykonano termomodernizacje oraz dokonano zagospodarowania terenu zewnętrznego.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Prokuratura Okręgowa w Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 2017-2018