Rewitalizacja – Łódź, Piotrkowska 142

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 142 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Opis realizacji

Inwestycja polegała na kompleksowej rewitalizacji budynków położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 142.
Zakres prac obejmował wykonanie projektu, a na jego podstawie przebudowy oraz częściowej rozbiórki budynków.
W ramach projektu utworzono lokale usługowo – handlowe, dom dziennego pobytu dla osób starszych oraz mieszkania komunalne.
Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Urząd Miasta Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 2017-2020