Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Kompleksowa przebudowa fragmentu budynku A Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – przebudowa pomieszczeń zaplecza szpitalnego (kat. ob. Bud. XI)

Opis realizacji

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Roboty budowlane polegały na wykonaniu kompleksowego remontu istniejących pomieszczeń magazynowych oraz usługowych wraz ze zmianą ich funkcji użytkowej na cele tymczasowej przychodni wielospecjalistycznej dla pacjentów Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach przedmiotowego zadania dostarczono również wyposażenie biurowe, niezbędne do pracy personelu medycznego przychodni.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Instytut Medycyny Pracy
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 2020