ICZMP – Porodówka

Przebudowa pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

Opis realizacji

W okresie od czerwca 2020 do grudnia 2021, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi nasza firma realizowała roboty budowlane mające na celu przebudowę pomieszczeń bloku porodowego w budynku szpitalnym „A” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres prac obejmował kompleksowe roboty budowlane i wykończeniowe, prace instalacyjne w zakresie: gazów medycznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, elektryki i teletechniki oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dostawę sprzętu medycznego.
W efekcie utworzono nowoczesny oddział porodowy dostosowany do europejskich standardów.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Instytut "CZMP" w Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji lata 2020-2021