EC1 w Łodzi – „Strefa ruchu”; „Warsztat Techniczny”, „Strefa dla Dzieci”.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku „N” w zrewitalizowanym zespole dawnej Elektrociepłowni EC-1 w Łodzi – „Strefa ruchu”; "Warsztat Techniczny", "Strefa dla Dzieci".

Opis realizacji

Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych oraz instalacyjnych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową. Inwestycja zrealizowana została wewnątrz istniejących budynków w kompleksie EC-1 Zachód; projektowane pomieszczenia są funkcjonalnie powiązane z Centrum Nauki i Techniki EC-1, stanowią rozbudowę oferty edukacyjnej Centrum. Teren inwestycji znajdował się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy przemysłowej, w której obowiązują zasady dotyczące ochrony zabudowy historycznej oraz kształtowania nowej zabudowy.

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Urząd Miasta Łodzi
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 2020-2021