Siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania zespołu budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysoweg

Opis realizacji

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejących budynków. W ramach realizacji nastąpiła zmiana sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków pełniących wcześniej funkcję szkoły i internatu na funkcję biurową (budynki użyteczności publicznej). Zrealizowano również budowę budynków gospodarczych – w tym wiaty na odpady stałe, budynku agregatu prądotwórczego i rozdzielni oświetlenia, budowę dróg wewnętrznych wraz z parkingiem i ciągami pieszych oraz wykonano nasadzenia nowej zieleni. Kompleks budynków stanowi obecnie siedzibę Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ .

Szczegóły realizacji

  • Inwestor Miasto Łódź-Zarząd Inwestycji Miejskich
  • Zakres prac
  • Termin realizacji 07.2017-06.2019